Hindistan’da Risale-i Nur rüzgârı

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ve Hindistan’ın çeşitli üniversitelerinin katılımı ile Calicut, Mumbai, Guwahati, Lucknow ve Yeni Delhi’de bir dizi konferanslar düzenlendi.

“Risale-i Nur’u Anlamak” konulu sohbet: Mumbai Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen toplantıda Risale-i Nur üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Türkiye’den katılan akademisyenlerin ve çok sayıda Hindisanlı öğrencinin katıldığı sohbette öğrencilerin soruları ve ilgi ile dinlemeleri toplantının dikkat çekici yanıydı.

Medresetüzzehra idealine katkı

Calicut Üniversitesi, Uluslararası Hindistan Risale-i Nur Çalışmaları Genç Akademisyenler Konferansı: Hindistan’ın Kerala eyaletinde bulunan Calicut Üniversitesinin organize ettiği Hindistan Genç Akademisyenler Toplantısının açılışına, Kerala Eyaleti Eğitim Eski Bakanı, çeşitli üniversitelerin rektörleri, milletvekilleri, bölüm başkanları, medya mesupları, birçok akademisyen ve öğrenci katıldı. Milli Eğitim Eski Bakanı P.K. Abdul Rab konuşmasında bugün bütün toplumların karşılaştığı birçok probleme Risale-i Nur’da ve Said Nursi’nin metodunda çözümler bulunduğunu ifade etti. Said Nursi’nin ömrü boyunca cehalet ile mücadele ettiğini dile getiren P.K. Abdul Rab, “Bir milli eğitim eski bakanı olarak Said Nursi’nin Medresetüzzehra Projesinin önemini bugün tekrar anlıyorum. İnşaallah bu konferans bu henüz tamamlanmamış projenin inşasına katkıda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konferansta Hindistan’dan ve çevre ülkelerden özellikle Risale-i Nurlar ve Türkiye üzerine yüksek lisans / doktora yapan öğrenciler bir araya gelip uzman akademisyen hocalarla buluştular ve yazdıkları makalelerle birlikte tezlerinin içeriklerini sundular. Türkiye’den katılan Prof. Alparslan Açıkgenç ve Doç. Dr. Ahmet Yıldız birer saatlik bir sunum yaptılar. Aynı zamanda yaklaşık 30 öğrencinin sunum yaptığı akademik oturumlarda öğrencilerin çalışmalarına yol göstererek tebliğlerini müzakere ettiler.

Lucknow, Nadvatul Ulama, Risale-i Nur Eğitimi: On binlerce öğrencisi olan ve Hindistan’ın en büyük medreselerinden birisi olarak tanınan Hindistan’ın Uttar Pradesh Eyaletinde bulunan Darul-uloom Nadwatul Ulama’da dört günlük bir Risale-i Nur eğitim programı düzenlendi. Eğitim dahilinde, bu medresede, Risale-i Nur’un ders kitabı olması veya müfredata girmesi için özel toplantılar yapıldı. Nursi üzerine özel çalışma yapan birçok öğrenci ve akademisyen ile Risale-i Nur Külliyatını Arapçaya tercüme eden İhsan Kasım Salihi ve Türkiye’den akademisyenler katıldı.

Müsbet hareket üzerine 50 tebliğ

16-17 Şubat 2017: “Assam, Gauhati Üniversitesi, Uluslararası Müsbet Hareket Sempozyumu”: Hindistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Assam eyaletine bağlı Gauhati şehrindeki ve o eyaletin en büyük devlet üniversitesi olan Gauhati Üniversitesinde iki gün boyunca devam eden ve İngilizce/Arapça dillerinde 50 kadar tebliğin sunulduğu “Müsbet Hareket” konulu uluslararası bir konferans düzenlendi. Konferansa, Hindistan, Keşmir, Bangladeş, Irak ve Türkiye’den araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler tebliğle katıldılar. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın mesaj gönderdiği toplantıya İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve Isparta Milletvekili Said Yüce de bir konuşma yaptı. Said Yüce konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İslam dünyasının bugün içinde yaşadığı iki problemi dile getirmek istiyorum. Bunlar ırkçı unsurlar içeren etnik milliyetçilik ve mezhepler arasında gerçekleşen çatışmalar ve savaşlar. Bediüzzaman bir hekim gibi bu hastalıklarımızı da teşhis etmiş ve Kur’an eczahanesinden bizlere ilaçlar sunmuştur.

“Bediüzzaman ırkçı anlamda, toplumsal hayatı perişan eden etnik milliyetçiliği reddetmiştir. Onun “menfi milliyet”, olarak adlandırdığı bu türlü bir milliyetçilik, kendi milletinin diğer milletlerden “üstün” olduğunu iddia etmekten kaynaklanan olumsuz ve zararlı milliyetçiliktir. Bizim milliyetimiz İslamiyettir. Bu milliyet hepimizi bir arada tutan bir milyardan fazla mensubu olan bir milliyettir.

“Son yıllarda İslam dünyasında çok acı bir durumla daha karşı karşıyayız. Müslümanın Müslümanı katlettiği, ölenin de öldürenin de Allahu ekber dediği ve insanların mezheplerine göre kutuplaştığı, birbirlerini düşman ilan ettiği, belki de İslam tarihinin en acı sahnelerini izliyoruz. Müslümanlar olarak bu soruna acil çözüm bulmamız gerekmektedir. Bediüzzaman’ın “manevi cihad” ya da diğer bir ifade ile “kalemle cihad” anlayışı bize bu konuda yol gösterebilir. O dahilde silahla asla cihad olamayacağını vurgular ve şöyle der: “Hem dahildeki cihad-ı mânevî, mânevî tahribata karşı çalışmaktır ki, maddî değil, mânevî hizmetler lâzımdır.” Zaten bütün maddi tahribatın kaynağı da aldığımız manevi yaraların tedavi edilememesidir. Günümüzde, jandarma, polis, güvenlik kameraları, hapishaneler, mahkemeler ve kanunlar olmasına rağmen suçlar azalmamakta, bilakis artmaktadır. Bediüzzaman suçları azaltacak, hattâ yok edecek yegâne çareyi kalplere yerleştirilecek olan hakiki mânâda Allah’a iman ve ahirete iman ile mümkün olabileceğini, yani kalplere manevi yasakçı yerleştirilmesi gerektiğini söylemektedir.”

“Said Nursî’nin müsbet düşünce kavramı”

Konferansa Gauhati Üniversitesi Rektörü, Dr. Mridul Hazarika, Guahati Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerden bölüm başkanları, dekanlar ve Hindistan’ın birçok bölgesinden akademisyen katıldı. Prof. Hazarika, konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

“Sadece konferasın konusuna baktığımızda bu toplantının ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Konu başlığı aynı anda çok önemli bir mesaj da veriyor. Daha iyi bir dünyada yaşayabilmek için müsbet hareket hayati önem taşımaktadır. Müsbet hareketi sadece bir hareket ve fiil olarak değil aynı zamanda düşünce sistemi olarak da ele almalıyız. Said Nursi’nin müsbet hareket kavramı dolayısıyla müsbet düşünce kavramını da içermektedir. Ben burada bütün katılımcılardan birşey istiyorum. Haydi gelin beraber bu salondan çıktığımızda Bediüzzaman’ın müsbet hareket anlayışını bütün dünya ile paylaşalım.”

İki gün devam eden konferansın diğer önemli bir oturumu ise, Hindistan’ın çeşitli bölgelerinden gelen sınırlı sayıda akademisyen ile “Hindistan’da Risale-i Nur’un Geleceği” üzerine yapıldı. İki saat devam eden toplantıda Hindistan’ın Risale-i Nur’a olan ihtiyacı ve yapılan çalışmaların arttırılarak devam etmesi üzerine karara varıldı. Ayrıca çeşitli üniversitelerde yapılan doktora ve master çalışmalarının desteklenmesinin de önemine vurgu yapıldı.

Yeni Delhi, Hindistan İslam Fıkıh Akademisi toplantısı: Hindistan programlar serisinin son ayağı ise, Yeni Delhi’de bulunan Hindistan İslam Fıkıh Akademisinde gerçekleşti. Ana konuşmacının İhsan Kasım Salihi olacağı “Risale-i Nur’un Ana Fikirleri” konulu müzakereli toplantıya aralarında çok sayıda alimin bulunduğu akademi üyeleri katıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here