Sergı Rıyk: Said Nursi eserlerinde din ile fen arasında tezat olmadığını ve olamayacağını göstermiştir.

Sergı Rıyk: Said Nursi eserlerinde din ile fen arasında tezat olmadığını ve olamayacağını göstermiştir.
Sergı Rıyk: Said Nursi’nin dersleri Hristiyanlar ve tüm insanlık için de elzemdir.

 

"Değerli katılımcılar,

Barış üzerinize olsun!

 

Bugün bu Müsbet Hareket sempozyumunun açılışına katılmaktan memnuniyet duyuyoruz.

 

Bu ülkelerin ve halklarının arasında barış ve uyumun tesisinde her zamankinden fazla bir biçimde önemlidir.

Hutbe-i Şamiye’de Said Nursi diyor ki: “Muhabbete en lâyık şey muhabbettir ve husumete en lâyık sıfat husumettir”.

 

Muhabbet ve başkalara muhabbet insanın ictimai hayatında emniyeti tesis eder ve saadete kapı açar. Bu sözler yalnızca Müslümanlara söylenmiş değildir.

 

Said Nursi’nin dersleri Hristiyanlar ve tüm insanlık için de elzemdir.

 

Üniversitemiz meşhur Ukraynalı mütefekkir Gregoriy Skovoroda’nın adını taşımaktadır. Kendisi pekçok faydalı eser bırakmıştır. Gregoriy Skovoroda’nın yazılarında saadete muhabbet ve iman yoluyla ulaşılabileceğini yazmıştır. Dünyada baki ve fani olarak iki esas belirtmiştir ve bunlardan baki olanın tercih edilmesini tavsiye etmiştir.

 

Skovoroda Allah yolunda yapılan en zor işlerin suhulet kesbettiğini ve insanın iradesinin Allah’ın iradesine tevafuk etttiğinde yenilemez oluğunu belirtmiştir. Ayrca saadetin maddi bir karşılığı olmadığını ve manevi olduğunu ifade etmiştir.

 

Bu dünyanın özünü ve insanın ve kainatın mevcudiyet gayesini izah ederken Said Nursi  her iki dünyanın saadetinin iman ve marifetullah ile bulunabileceğini kanıtlamıştır.

 


 

Said Nursi eserlerinde din ile fen arasında tezat olmadığını ve olamayacağını göstermiştir.

Aksine hakiki terakki ve saadete yalnızca bu yolla yani Kur’an ile erişilebileceğini belirtmiştir.

Said Nursi’nin dersleri 21. Asırda bütün ülkeler ve halkları ilgiledirmektedir. Bu nedenle üniversitemizdeki talebelerimize Said Nursi’nin derslerini tanıtmak istedik. Bu amaçla Said Nursi’nin hayatını ve fikriyatını öğrencilerimize anlatmak amacıyla Türkiye’den bazı ilim adamları davet ettik.

 

Mayıs ayında vakıf yetkilileri üniversitemizi ziyaret ederek Said Nursi’nin eserleri hakkında bir ders yaptılar. Bir ortaklık anlaşması imzaladık ve Ağustos ayında İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’ndan üç öğrenci uluslararası yaz kampına geldiler.

 

Bu öğrenciler çalışma grubunda oldukça çok zaman geçirerek İslam ve Kur’an hakkında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdiler. Üniversitemizdeki bazı öğrenciler hayatlarında ilk defa Müslüman öğrencilerle karşılaşmıştı. Bundan sonra da Eylül ayında altı öğrencimiz Türkiye’yi ziyaret ederek İstanbul İlim Kültür Vakfı’nın bir AB projesine katıldılar.bir hafta İstanbul’da kalarak Türk milletinin kültür, eğitim ve dini ananelerini öğrendiler.

Gelecekte ise üniversitemizde Said Nursi adıyla bir kültür merkezi kurduk. Bu merkez Said Nursi’nin Rsiale-I Nur Külliyatı eserlerinden ve genel İslami kaynaklardan oluşmaktadır.


Ukraynalı öğrenciler burada Said Nursi’nin manevi mirasını ve Türkçe’yi öğreneceklerdir. Ayrıca üniversitemizde Said Nursi adına bir uluslararası konferans ve sergi düzenlenmesini ayrıca lisans ve yüksek lisans seviyesinde Said Nursi çalışmaları yapılmasını planlamaktayız.

 

Müsbet hareket yolunda atılan tüm bu küçük adımların daha huzurlu ve iyi bir dünyanın inşasında gelecek nesillere yardımcı olacağına inanıyoruz.


Son olarak müsbet hareketin manasını bizlere öğreten Said Nursi’den bir alıntı yapmak istiyorum: "Bizim düşmanımız; cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz."

 

İlginiz için teşekkür ederim."


Prof. Dr. Sergı Rıyk, Peryaslav Üniversitesi, UKRAYNA

 

BLOG

Haberler İlanlar Basın Açıklamaları Video