Benyahia Oum Keltoum: Üstad müsbet hareket etmede nefisleri terbiye eden, akılları teshir eden ve insanlar mabeninde tefani sırrını ihya eden bir sihir olduğunu görmüştü.

Benyahia Oum Keltoum: Üstad müsbet hareket etmede nefisleri terbiye eden, akılları teshir eden ve insanlar mabeninde tefani sırrını ihya eden bir sihir olduğunu görmüştü.
Benyahia Oum Keltoum: Müsbet hareket Bediüzzaman için kalbin ve fikrin kuvveti ve insanın sahip olduğu istidatların fiile dönüşmesinden başka bir şey değildir.

 

"Değerli misafirler Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri ve kendimi, böylesine güzel bir isim altında kutlanan bu sempozyumda bulunmaktan dolayı kutluyorum

Sosyal adalet istikrar ve hürriyete doğru adımlar atan böyle bir arayış içinde olan İslam aleminin içinden geçtiği son derece önemli gelişmeler ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda müsbet hareket konusu mükemmel bir tesmiye olmuş.

  

 İslam aleminin içinde olduğu bu arayış ise kendisini daha insancıl ve yaşanabilir bir dünyanın inşası için yeterli gören ve buna layık olduğunu düşünen her bir toplumun meşru arayış ve özlemidir.

Müsbet hareket neticesinde tesis edilen böyle bir yapı ise hiç şüphesiz bir toplumun müsbet fikirlerinden neşet eden fiilleri ve o toplumun sosyal, kültürel ve dini özelliklerini bir örneğidir.

 Böyle bir toplumunda kendisini ileriye taşıyacak ve sahip olduğu bu özelliklerini muhafaza edecek insani bir fikri elde etmesinde bir beis yoktur. Tamda bu noktada İslam medeniyeti zengin geçmişi ile sağlam itikadi anlayışıyla tarihen ve tekniken dünyevi denge ve uhrevi kazanç olarak isimlendirilen böyle bir dünyanın inşasına ortak olabilir. Böyle bir dünyada hayrın, adaletin ve hakkın prensipleri müsbet bir yol izlenmesinde neticelerin umumu kapsayarak ve meyvelerinden herkes istifade edecek şekilde birbirini tamamlar.

 

Müsbet hareket Bediüzzaman için kalbin ve fikrin kuvveti ve insanın sahip olduğu istidatların fiile dönüşmesinden başka bir şey değildir.

Bu ise hadisatın ümmetin yararına olacak şekilde seyretmesine imkan verdi ki burada olayların arz ettiği tehlikelerin bir ehemmiyeti kalmıyor aynı zamanda bu tarz hareket ise geçmişte karşılaşılan günümüz ve gelecekte karşılaşmamız muhtemel tehdit ve meydan okumalara karşı sapa sağlam kalıp bu meydan okumalara göğüs germeyi arzulanan hedefleri tahkik ettirmemize olanak tanıyor.

Üstad Nursi ve talebeleri hep bu minval üzere hareket ettiler.

 

 

Üstad müsbet hareket etmede nefisleri terbiye eden akılları teshir eden ve insanlar mabeninde tefani sırrını ihya eden bir sihir olduğunu görmüştü.

Bu sır kalp ve akıllarda bulunan mücadele tohumlarını sulayarak adaletsiz, geri kalmışlık gibi ferd ve toplumsal hayatın sağlıklı işleyişinde mani olabilecek vartalara karşı durabilen imanın nuru ve İslamiyetin şehameti ile bezeli fidanlar yetiştirir.

 

 

 Ben kat’i bir şekilde inanıyorumki bu konferans kalplerimizde ve akıllarımız da güzel etki bırakacak ve müsbet hareket hakkında doğru ve sahih bir anlama zerk edecek ki bizlerde şarktan garba toplum için güzel meyveler verecek olan bu tohumu koruyacağımıza ve güzel bir şekilde bakacağımıza söz verelim.

 

 

Son olarak böyle bereketli güzel bir sempozyum hazırladıkları için İstanbul İlim ve Kültür vakfına ve müntesibi bulunan zatlara, hocalarımıza, akademisyen ve misafirlerimize ve bunlardan önce asrının bedii ve fedaisi olan Üstad Nursi’ye sonsuz şükranlarımı takdim ediyorum.

Teşekkürler İstanbul İlim Kültür Vakfı, teşekkürler Türkiye. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun."

 

Benyahia Oum Keltoum, Melik Halid Üniversitesi, SUUDİ ARABİSTAN

 

BLOG

Haberler İlanlar Basın Açıklamaları Video