Mohammad Khızır Hayat Khan: Bediüzzaman Said Nursi Peygamberimizin Mirasçısıdır

Mohammad Khızır Hayat Khan: Bediüzzaman Said Nursi Peygamberimizin Mirasçısıdır
Mohammad Khızır Hayat Khan: Bediüzzaman Said Nursi Müslümanlar’ın yaşadığı çeşitli sıkıntıların tek sebebinin Yüce Kuran'a ve sünnete uymamaktan kaynaklandığını doğru bir şekilde anlamıştır.

 

“Bu bereketli programa katılma imkanını bana bahşeden Allah’a sonsuz hamd ediyorum. Peygamberimiz Muhammed’e ve tüm peygamberlere salat ve selam olsun.

Konuşmama başlarken böyle harika bir program hazırlayan ve bana sizlerin önünde birkaç kelime söylememe müsaade eden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’na şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli dinleyiciler,

Allah ins ve cinni kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Allah’a imandan sonra salih ameller işleyip günahlardan kaçınmamız üzerimize vacip olur.  Salih amellerle ilgili olarak Kur’an da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:”Şüphesiz iman edenler; yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden de Allah´a ve ahiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur onlar üzüntü çekmeyeceklerdir”.

İlim tahsil etmek salih bir amel olarak kabul edilmektedir ve peygamberimiz Muhammed’e (sav) gelen ilk emir “oku” ilim öğrenmek manasına gelmektedir.

Ilim olmadan Allah'a olan imanımızı kemale ulaştıramayız.

İnsanlar için en mükemmel ilim kaynağı ise yüce kitabımız Kuran'dır.  Adem Aleyhisselam Allah tarafından yaratılan ilk insandır ve de O’nun tarafından manevi ilimler öğretilmiştir. Yüce Kuran'ın hakiki manasını anlayanlar fen ve eğitim alanlarında mükemmeliyete ulaşmıştır.

 

 

Bediüzzaman Said Nursi Müslümanlar’ın yaşadığı çeşitli sıkıntıların tek sebebinin Yüce Kuran'a ve sünnete uymamaktan kaynaklandığını doğru bir şekilde anlamıştır ve de kendi eserlerinde her hal ve şartta Allah'a kuvvetli bir biçimde iman etmenin ve de sünnet-i seniyyeye uymanın öneminden bahsetmiştir.

Peygamberimiz (sav) Veda haccındaki hutbesinde sahabelerine aynı tavsiyede bulunmuştur.

Peygamberimizin bir  mirasçısı olarak Bediüzzaman da insanları  bu dünya ve ahiret saadeti yolunda vahiy ve sünnete uymaları için davet ederken var gücüyle gayret göstermiştir.

Bu büyük İslam aleminin sıfatlarını bu kısacık zamanda  ve kasır kelimelerle  ifade etmek benim için mümkün değildir.”


Mohammad Khızır Hayat Khan, Diyanet İşleri Başkanlığı, BANGLADEŞ

 

BLOG

Haberler İlanlar Basın Açıklamaları Video