Luana Baumann Lima: Bediüzzaman eserlerini Kuranın temel meselelerine adamıştır.

Luana Baumann Lima: Bediüzzaman eserlerini Kuranın temel meselelerine adamıştır.
İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmeyi bilmez.Bu yüzden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’na Said Nursi'nin eserlerini daha iyi tanıyabilmek fırsatını bizlere verdikleri için çok teşekkür ediyorum.

 

"Hepinize Selamün aleyküm diyorum.

Hayatımın son 7 senesini günümüz sosyo-antropoloji teorisi ışığında İslam dini üzerine araştırmalar yaparak geçirdim.  Hala kendimi her iki konuda da acemi kabul ediyorum. Bu süreçte Müslümanlar’dan çok şeyler öğrendim fakat öğrendiklerim içinde en hoşuma giden insanlara teşekkür etmenin önemidir.

 İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmeyi bilmez.

Bu  yüzden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’na Said Nursi'nin eserlerini daha iyi tanıyabilmek fırsatını bizlere verdikleri için çok teşekkür ediyorum.  Said Nursi Latin Amerika'da neredeyse hiç bilinmeyen bir mütefekkir, özellikle de akademik camiada durum böyle. Bu vakıf sayesinde 2015 senesinde Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nde Said Nursi ve eserleri hakkında zengin bir çalışma başlatma fırsatı bulduk.

Risale'i Nur ile ilk tanıştığım andan beri insan ve insaniyet konusunda yapmış olduğu açıklamaları daha iyi anlamaya gayret ediyorum. 

Bildiğiniz gibi Bediüzzaman eserlerini Kur'an’ın temel meselelerine adamıştır.

 

 

Bunların başında da Tevhid yani Allah'ın birliği gelmektedir. Bunun yanında imanı kuvvetlendirmek ve kurtarmak için Kur'an'ın içerisindeki hakikatleri bulup çıkarmıştır. Eserlerindeki önemli bir nokta da insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olması, bir nev-i cami olarak kainatın fihristesinin insanda bulunmasıdır.  Ayrıca Bediüzzaman insanın kainat ağacının en son ve en mükemmel       meyvesi           ve kainattaki en akıllı varlık olduğunu söylemektedir.

Buna karşın Said Nursi şiddetle vurguladığı gibi eğer insan Malik'ini tanımazsa yeis elemini çeker.

Gördüğümüz gibi insanın hususi vaziyeti sabit ve kalıcı değildir dünya hayatında her gün Allah'a iman yoluyla tecdid gerekir ve Kur'an'ın şu hakikatine mazhar olur:

Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

Bu hikmetli eserleri okumak ve araştırmak İslamiyet ve Müslümanlar hakkında, özellikle de Türkiye'deki Müslümanlar hakkındaki akademik kaynaklarımızı genişletecek ve geliştirecektir. 

Son olarak böyle bir toplantıda Said Nursi ve İslamiyet hakkında daha çok şey öğrenebilme imkânı bulmaktan dolayı kendimi şereflenmiş görüyorum.Brezilya'da ve Latin Amerika'da İslamiyet ve Risale'i Nur hakkında daha çok ve daha doğru bilgiler edinilmesine benim de biraz katkım olmasını kuvvetle ümit ediyorum.

            Allah'tan bize doğru yolu göstermesini ve yaptığımız konuşmaları bereketlendirmesini diliyorum."

 

Luana Baumann Lima, University of São Paulo, BREZİLYA

 

BLOG

Haberler İlanlar Basın Açıklamaları Video