Vaffi Sheriff: İnsanlığın gelişmesinde müsbet hareketin öneminden dolayı Afrika, Üstad Said Nursiyi çokça örnek almalıdır.

Vaffi Sheriff: İnsanlığın gelişmesinde müsbet hareketin öneminden dolayı Afrika, Üstad Said Nursiyi çokça örnek almalıdır.
Vaffi Sheriff: Büyük bir memnuniyetle size ilan etmek istiyorum ki üniversitemizde İslami araştırmalar bölümünde yeni müfredatımızda Risale'i Nur çalışmaları da yer almaktadır.

 

“Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla

Saygıdeğer misafirler kardeşlerim hemşirelerin Esselamu aleyküm ve rahmetullah

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ve Nijerya’daki Usmanu Danfodiyo Üniversitesi adına hepinize bu tarihi toplantıya hoşgeldiniz demekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Bu sempozyumun ana amacı Kur'an ve  sünnetin rehberliğinde müspet hareket konusunda dünyayı bilgilendirmektir. Müsbet hareket amel ve hissiyatımızda iyi olan şeyleri müsbet bir biçimde düşünmek demektir.

Müsbet hareketin hedefi yalnızca maddi değil aynı zamanda manevidir

Üstad Bediüzzaman'a göre “Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz”.

Elbette Afrika'nın müsbet harekete ihtiyacı en önemli örneklerinden bir tanesidir. Bu hususta pek çok soru sorulmalıdır, “Afrikalılar için müsbet hareket nedir? Afrika'nın iktisadi siyasi ve sosyal gelişmesi için müsbet harekete ihtiyacı var mıdır?”

 1960'lı yılların başında pek çok Afrika ülkesinin bağımsızlığı konusunda somut neticeler görülmüştür. Fakat bugün küreselleşmenin tehlikelerinden Afrika’yı kurtarmak için başka stratejilere ihtiyaç vardır.

İnsanlığın gelişmesinde müsbet hareketin öneminden dolayı Afrika, Üstad Said Nursi'yi çokça örnek almalıdır.

O insanlığın terakkisi ve barışı için yol gösterici bir kaynak olmaya devam etmektedir. Bu sempozyumun konusu da zaten budur.

Afrika'daki farklı akademik kurumlar özellikle de Sokoto şehrindeki Usmanu Danfodiyo Üniversitesi Said Nursi'nin eserlerini akademik araştırma yoluyla tekrar incelemektedirler.

Kısa süre önce ahirete göç eden İbrahim Yusuf Diya kardeşimiz pek çok araştırmacı arasında hatırladığımız örnek bir şahsiyettir (Allah taksiratını affetsin).

Büyük bir memnuniyetle size ilan etmek istiyorum ki üniversitemizde İslami araştırmalar bölümünde yeni müfredatımızda Risale'i Nur çalışmaları da yer almaktadır.

Sonuç olarak Said Nursi'nin sözlerini hatırlamalıyız: “Madem dünyada hayat var; elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını sû-i istimal etmeyenler, dâr-ı bekàda ve Cennet-i bâkiyede hayat-ı bâkiyeye mazhar olacaklardır”.

Bu yüzden hepinize Bediüzzaman'ın müsbet hareket hususunda vermiş olduğun 3 tane emri hatırlatarak bu ehemmiyetli toplantıdan istifade etmeye davet ediyorum:

Daire-i İslamiyet içinde ittifak etmek, Hakkı batılın saadetinden kurtarmak, nefsini ve enaniyetini terketmek.

Selamlar”

 

Vaffi Foday Sheriff, Usmanu Danfodiyo University, NİJERYA

 

BLOG

Haberler İlanlar Basın Açıklamaları Video