Katre Dergisi Makale Çağrısı

Katre Dergisi Makale Çağrısı
MAKALE ÇAĞRISI Katre; Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi’nin 5. Sayısı (2018/1) “Adalet” özel konusuyla çıkıyor. Bu kapsamda aşağıdaki konular çerçevesinde 5 Haziran 2017 tarihine kadar konu teklifleri alınacaktır. Adaletle ilgili olmak kaydıyla başka konular da kabul edilebilecektir. Konu tekrarları oluşmaması için alınacak konu tekliflerine 15 Haziran 2017 tarihine kadar yazarlara geri dönüş yapılacaktır. Yazarlardan çalışmalarını en geç 30 Ocak 2018 de teslim etmeleri istenecektir. Bütün yazışmalar katre@iikv.org e-mail adresi üzerinden yapılacaktır.

MAKALE ÇAĞRISI

Katre; Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi’nin 5. Sayısı (2018/1) “Adalet” özel konusuyla çıkıyor. Bu kapsamda aşağıdaki konular çerçevesinde 5 Haziran 2017 tarihine kadar konu teklifleri alınacaktır. Adaletle ilgili olmak kaydıyla başka konular da kabul edilebilecektir. Konu tekrarları oluşmaması için alınacak konu tekliflerine 15 Haziran 2017 tarihine kadar yazarlara geri dönüş yapılacaktır. Yazarlardan çalışmalarını en geç 30 Ocak 2018 de teslim etmeleri istenecektir. Bütün yazışmalar katre@iikv.org e-mail adresi üzerinden yapılacaktır.

KONULAR

Hukukta adalet çeşitleri
Adaletin ölçüsü nedir?
Hakiki ve nisbi adalet
Adalet-eşitlik ilişkisi
Adalet-hak ilişkisi
Adalet-ahlak ilişkisi
Allah’ın Adl isminin maddi alemdeki tezahürü
Allah’ın adaleti ile haşrin varlığı arasındaki ilişki
Kâfirlerin ebedi cehennemi atılması adalet midir?
Adalet-zülüm ikilemi
İktisadi adalet
Sosyal adalet
Siyasi adalet

 

KATRE DERGİSİ

KATRE Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, KATRE International Human Studies Journal

ISSN:2146-8117 / e-ISSN:2148-6220

 

Temel hedefi; insanı ve varoluşu ilgilendiren her hususta, Risale-i Nur perspektifinden açıklama ve anlamlandırma faaliyetlerinde bulunmak ve eşyayla, hayatla ilgili, insanlığın hakikat arayışına dair muhtelif paradigmalar çerçevesinde yürütülen tartışmalara, Risale-i Nur ekseninde alternatif bir platform oluşturmak olan derginin editörlüğünü Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Bakkal yapmaktadır. İngilizce ve Türkçe makalelerin yer aldığı hakemli dergi “Müsbet Hareket” ve “Kur’an’ın İcazı” özel sayıları olmak üzere iki sayısı çıktı. Derginin üçüncü sayısı Mayıs 2017 ayı içerisinde “İktisad” özel sayısı ile çıkması planlanmaktadır. Açık erişim olarak internet üzerinde de yayınlanan dergiye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir: http://dergipark.gov.tr/katre

BLOG

Haberler İlanlar Basın Açıklamaları Video