Nur dergisinin ilk sayısı çıktı

Nur dergisinin ilk sayısı çıktı
Nur dergisi okuyucularıyla buluştu

Sun’î gündemlerle merakı, zevki ve şevki yaratılış gayesinden saptırılan ve ömür tüketici mâlâyâniyat ile meşgul edilen günümüz insanına, gerçek ve ebedî gündemi yakalama fırsatı veren aylık dergi. Risale-i Nur’dan günden meydana getirecek bahisler üzerine incelemeler, Risale-i Nur’lar hakkında yerli ve yabancı uzmanların görüşleri, iman hakikatlerinin Nur talebeleri arasında yaşanan hayata nasıl dönüştüğüne dair gerçek hikâyeler, hariçten bakan kimselerin Nur talebeleri arasındaki muhabbet, uhuvvet ve tesanüde dair gözlemleri, İİKV’nin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine ve bunların uyandırdığı tesirlere dair izlenimler, bu derginin temasını teşkil ediyor. Haziran ayında ilk sayısı yayınlanan derginin aylık bir yayın organı olarak yayın hayatına devam etmesi planlanıyor. İndirmek için tıklayınız.

BLOG

Haberler İlanlar Basın Açıklamaları Video